Forsíða Um NLFÍ Aðildarfélög Náttúrulækningafélag Akureyrar NLFA – lög

NLFA – lög

Höf. inga

Lög Náttúrulækningafélags Akureyrar samþykkt á aðalfundi 7. júní 2007

1. gr.
Nafn:
Félagið heitir Náttúrulækningafélag Akureyrar skammstafað NLFA. Heimili þess og varnarþing er á Akureyri.

2. gr.
Markmið félagsins eru:
a) Að efla og útbreiða þekkingu á lögmálum heilbrigðs lífs og heilsusamlegum lifnaðarháttum.
b) Að vinna að því, að þeir sem þess óska geti átt kost á hjúkrun og lækningameðferð hér á landi með bestu náttúrulækninga aðferðum sem viðurkenndar eru á hverjum tíma.

3. gr.
Hvernig markmiðum skal náð:
a) Með fræðslustarfsemi um náttúrulækningastefnuna og heilsubótaraðferðir hennar.

4. gr.
Aðild og atkvæðisréttur:
Félagið er opið öllum sem vilja vinna að markmiðum félagsins.
Atkvæðisrétt og kjörgengi til trúnaðarstarfa hafa þeir félagar einir sem náð hafa 18 ára aldri og eru skuldlausir við félagið.
Allir félagsmenn skulu fá afhent félagsskírteini gegn greiðslu árgjalds.
Stjórn félagsins er heimilt að strika mann út af félagsskrá ef hann skuldar tveggja ára gjöld.

5. gr.
Heiðursfélagar:
Heiðursfélaga getur stjórnin kosið, sé hún sammála um það. Þeir eru ekki gjaldskyldir til félagsins, en hafa þó öll réttindi fullgildra félagsmanna.

6. gr.
Árgjald:
Gjaldskyldir eru allir félagsmenn sbr. þó 5. grein. Aðalfundur ákveður árgjald félagsmanna að fengnum tillögum fráfarandi stjórnar. Árgjald skal innheimt sem fyrst eftir aðalfund ár hvert.

7. gr.
Trúnaðarstörf og kosningar:
Kosning stjórnar fer fram á aðalfundi. Stjórnina skipa 5 menn og 2 til vara. Kjörtímabil þeirra annarra en formanns er 2 ár. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í senn. Þá skulu einnig kosnir tveir stjórnarmenn og einn til vara. Heimilt er að endurkjósa menn í stjórn. Kosning er óbundin og skrifleg ef fleiri eru tilnefndir en kjósa á. Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara. Aðalfundur kýs einnig fulltrúa NLFA á lansdþing NLFÍ sem haldið er annað hvert ár.
Nýkjörinn formaður skal boða til stjórnarfundar innan viku frá aðalfundi þar sem stjórnin skiptir með sér verkum.

Lagagrein þessari verður ekki breytt nema á tveimur lögmætum aðalfundum í röð.

8. gr.
Umboð stjórnar nefndir:
Stjórn félagsins stjórnar öllum málefnum þess á milli funda. Þó má stjórnin ekki fyrir hönd félagsins kaupa eða selja eignir, ganga í ábyrgð né skuldbinda félagið á annan hátt, nema lögmætur félags- eða aðalfundur hafi áður samþykkt það, enda skal slíks getið í fundarboði. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir sér til aðstoðar við einstök félagsmál ef þurfa þykir.
Aðalfundir skipa nefndir, bæði til starfa á fundinum sjálfum og á milli aðalfunda.

9. gr.
Stjórnarfundir:
Formaður kallar saman stjórnarfundi. Stjórnarfundur er lögmætur ef formaður eða varaformaður og tveir aðrir stjórnarmenn eru mættir. Á stjórnarfundum ræður einfaldur meirihluti, nema þar sem annað er tekið fram. Æskilegt er að varamenn sitji stjórnarfundi. Gerðabækur skal stjórnin halda yfir störf stjórnar- og félagsfunda.
Æski einn eða fleiri stjórnarmenn þess skal kalla saman stjórnarfund innan viku.

10. gr.
Félagsfundir:
Stjórnin kallar saman félagsfund svo oft sem þurfa þykir. Fundi skal boða með auglýsingu í a.m.k. einum fjölmiðli með þriggja sólarhringa fyrirvara að lágmarki. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Æski einn stjórnarmaður þess skriflega og/eða 15 félagsmenn eða fleiri, skal kalla saman félagsfund innan tveggja vikna. Þeim sem óskað hafa eftir viðkomandi félagsfundi skal tilkynnt um hann sérstaklega.

11. gr.
Aðalfundir:
Aðalfund skal halda í mars ár hvert. Aðalfundur er lögmætur sé til hans boðað með viðeigandi auglýsingu í a.m.k. einum prentmiðli og ríkisútvarpi með hæfilegum fyrirvara. Á aðalfundi skal stjórnin leggja fram skýrslu um störf félagsins á næstliðnu ári og endurskoðaða reikninga þess.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.

Lagagrein þessari verður ekki breytt nema á tveimur lögmætum aðalfundum í röð.

12. gr.
Lagabreytingar:
Lögum þessum verður ekki breytt nema á aðalfundi, sjá þó greinar 7 og 11, enda verði breytingartillögurnar samþykktar með 2/3 hluta greiddra atkvæða og þess getið í fundarboði að tillaga um lagabreytingar muni liggja fyrir fundinum. Auðir seðlar teljast greidd atkvæði en ógildir seðlar ekki.

13. gr.
Endalok félagsins:
Félagið má því aðeins leggja niður að tveir þriðju hlutar fundarmanna samþykki það á lögmætum aðalfundum 2 ár í röð, enda hafi tillaga um það verið birt í fundarboði. Skulu eignir félagsins að frádregnum skuldum þá renna til NLFÍ.

 

Þessi vefsíða notar vafrakökur (cookies) til að bæta upplifun notenda. Leyfa vafrakökur Lesa meira